Primaire Metaalindustrieën

Openbare bedrijven van België: Primaire Metaalindustrieën
Public companies of Belgium: Primary Metal Industries category
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Primaire Metaalindustrieën. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Primary Metal Industries
Inclusief dergelijke activiteiten als
3312. Hoogovens en staalfabrieken
331200. Hoogovens en staalfabrieken
33120000. Hoogovens en staalfabrieken
331201. Chemische stoffen en andere afkomstige producten
33120100. Chemische stoffen en andere afkomstige producten
33120101. Ammoniak en drank, uit chemische herstelcokesovens
33120102. Ammoniumsulfaat, uit chemische herstelcokesovens
33120103. Bijenkorf-cokeovenproducten
33120104. Kolengas, afgeleid van chemische herstelcokesovens
33120105. Kooltentresten, afgeleid van chemische herstelcokesovens
33120106. Cokeovenproducten (chemisch herstel), nec
33120107. Coke, geproduceerd in bijenkorfovens
33120108. Coke, geproduceerd in chemische herstelcokesovens
33120109. Distillaten, van chemische herwinningscokeovens
33120110. Lichte olie ruwe, uit chemische herstel coke ovens
33120111. Teer, van chemische herwinningskoksovens
331202. Hoogoven en aanverwante producten
33120200. Hoogoven en aanverwante producten
33120201. Ijzer, varken
33120202. Sponge ijzer
331203. Primaire afgewerkte of halfgevormde vormen
33120300. Primaire afgewerkte of halfgevormde vormen
33120301. Billets, staal
33120302. Bloei, staal
33120303. Ingots, staal
Including such kind of activities as
3312. Blast furnaces and steel mills
331200. Blast furnaces and steel mills
33120000. Blast furnaces and steel mills
331201. Chemicals and other products derived from coking
33120100. Chemicals and other products derived from coking
33120101. Ammonia and liquor, from chemical recovery coke ovens
33120102. Ammonium sulfate, from chemical recovery coke ovens
33120103. Beehive coke oven products
33120104. Coal gas, derived from chemical recovery coke ovens
33120105. Coal tar crudes, derived from chemical recovery coke ovens
33120106. Coke oven products (chemical recovery), nec
33120107. Coke, produced in beehive ovens
33120108. Coke, produced in chemical recovery coke ovens
33120109. Distillates, from chemical recovery coke ovens
33120110. Light oil crude, from chemical recovery coke ovens
33120111. Tar, from chemical recovery coke ovens
331202. Blast furnace and related products
33120200. Blast furnace and related products
33120201. Iron, pig
33120202. Sponge iron
331203. Primary finished or semifinished shapes
33120300. Primary finished or semifinished shapes
33120301. Billets, steel
33120302. Blooms, steel
33120303. Ingots, steel