Justitie, Openbare Orde en Veiligheid

Openbare bedrijven van België: Justitie, Openbare Orde en Veiligheid
Public companies of Belgium: Justice, Public Order and Safety category
Mons
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
Industriële bedrijvencatalogus van bedrijven, firma's en organisaties van België. Sector - Justitie, Openbare Orde en Veiligheid. Industrial business catalog of companies, firms and organisations of Belgium. Sector - Justice, Public Order and Safety
Inclusief dergelijke activiteiten als
9211. rechtbanken
921100. rechtbanken
92110000. rechtbanken
921104. Courts, niveau van overheid
92110400. Courts, niveau van overheid
92110401. Rechten, federale overheid
92110402. Rechten, staatsregering
92110403. Rechten, provincie overheid
92110404. Rechten, lokale overheid
921199. Courts, nec
92119900. Courts, nec
92119901. Federale rechtbanken
92119902. Lokale rechtbanken
92119903. Staatsrechtbanken
9221. Politiebescherming
922100. Politiebescherming
92210000. Politiebescherming
922101. Politie bescherming, interstate en federale
92210100. Politie bescherming, interstate en federale
92210101. Bureau van strafrechtelijk onderzoek, regering
92210102. State Highway Patrol
92210103. Staatspolitie
922102. Politiebescherming, regionaal
92210200. Politiebescherming, regionaal
92210201. Provincie politie
Including such kind of activities as
9211. Courts
921100. Courts
92110000. Courts
921104. Courts, level of government
92110400. Courts, level of government
92110401. Courts, federal government
92110402. Courts, state government
92110403. Courts, county government
92110404. Courts, local government
921199. Courts, nec
92119900. Courts, nec
92119901. Federal courts
92119902. Local courts
92119903. State courts
9221. Police protection
922100. Police protection
92210000. Police protection
922101. Police protection, interstate and federal
92210100. Police protection, interstate and federal
92210101. Bureau of criminal investigation, government
92210102. State highway patrol
92210103. State police
922102. Police protection, regional
92210200. Police protection, regional
92210201. County police